شرکت طراحی سازه فضایی دیاکو

طراحی سازه فضایی شرکت سازه های فضایی دیاکو (اسپیس) دارای مراحل گوناگونی است . . .

اعضا سازه فضایی

اعضا سازه فضایی در سیستم گویسان یا مرو متشکل از: المان، گوی، پیچ، مخروطی، اسلیو، پین و سایر اتصال های سازه فضایی حسب نیاز پروژه است.

سفارش اجزا یا قطعات سازه فضایی:

سفارش اجزای تشکیل دهنده سازه های فضاکار برای طراحی یا ساخت به محاسبات سازه فضایی مربوط می شود.

به عبارتی چنانچه قصد سفارش ساخت قطعات سازه فضاکار یا طراحی آن را دارید، نخست لازم است دفترچه محاسبات سازه های فضاکار را در اختیار داشته باشید. به دیگر سخن؛ دفترچه محاسبات سازه فضایی در حکم شناسنامه سازه بوده و تمامی موارد طراحس و ساخت منوط به این مهم است.

ادامه مطلب …

ADH” SYSTEM”

CHECKS

In the manufacture of the components of the Spatial Structures made with the ADH system, two types of tests are carried out:

– Reception of materials
– Interior construction

Those in the first group can be subdivided as follows:

  • a) Dimensional checks carried out in our workshops, as well as some others such as metallurgical and strength etc.

ادامه مطلب …

ADH” SYSTEM”

SUPERFICIAL PROTECTION

There are various options in the protection of the bars, and it is up to the client to determine the system to be applied in each case.  The most usual, however, with this type of structure is painting with epoxy resin or polyester, applied electrostatically in powder form and polymerised in a kiln with a solid layer of no less than 60 microns.  This treatment is preceded by surface preparation, which involves, as a minimum, degreasing and phosphating in the case of there being no traces of rust and mechanical brush cleaning or even, if there is rust, scouring.  Scouring can be carried out even if there is no rust,  in order to increase the adherence of the layer of paint when spatial conditions so indicate.

ادامه مطلب …

سیستم های “ADH”
در ساخت اجزای سازه های فضایی ساخته شده با سیستم ADH ، دو نوع آزمایش انجام می شود:

– پذیرش مواد
– ساخت داخل

  • افراد گروه اول را می توان به شرح زیر تقسیم کرد:الف) بررسی های بعدی در کارگاه های ما ، و همچنین برخی دیگر مانند متالورژی و مقاومت و غیره

ب) چک های متالورژی پیچیده تر (گرافیک فلز ، تجزیه و تحلیل اشعه ایکس و غیره) که در آزمایشگاه های تخصصی ، عمدتاً INASMET و مراکز CEIT ، با قرارداد خارج می شوند.

ادامه مطلب …

سازه فضایی نمایشگاه شرکت دیاکو

بند 

GLULAM STRUCTURES

GLULAM STRUCTURES

GLUED LAMINATED TIMBER

DEIAKO designs and develops glue laminated-timber structural systems.

.

Glue-laminated timber is a proven technology. It makes an ideal building material and is a perfect alternative to others like it.

ادامه مطلب …