خدمات ما OUR SERVICES

خدمات ما OUR SERVICES

خدمات ما OUR SERVICES

دیاکو در آتلیه معماری و طراحی سازه فضاکار خود، همواره در جستجوی بهینه ترین طرح است.

ما بر این باوریم؛

طراحی سازه فضایی موضوعی حرفه ای است گه اگر تمام اجزا آن هوشمندانه و خلاقانه طراحی و چینش شوند، مشتری ما گزینش مطلوب تری خواهد داشت.

ساخت و ساز CONSTRUCTION

ساخت و ساز CONSTRUCTION

دفتر فنی سازه فضایی دیاکو پیشنهادهای عالی برای شما به ارمغان خواهد آورد.

پیشنهادهایی مبتنی بر؛

نیاز سنجی پروژه سازه فضاکار شما، امکان سنجی خرپای فضایی پروژه مورد نظر و بهینه.

نصب سازه فضایی INSTALLATION OF SPACE STRUCTURES

نصب سازه فضایی Installation of space structures و مسائل پیرامون عملیاتی شدن مونتاژ و نصب سازه های فضایی و سایر موضع های مرتبط، در شرکت سازه فضاکار دیاکو بر عهده مدیریت پروژه و دپارتمان نصب سازه های فضاکار است.

محاسبات سازه فضایی SPATIAL STRUCTURE CALCULATIONS

محاسبات سازه فضایی توسط دفتر فنی اسپیس و با استفاده از نرم افزارهای تخصصی طراحی سازه های فضایی صورت می پذیرد.

محاسبات سازه های فضاکار از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بدیهی است یک محاسبه سازه ای مطلوب می تواند طری بهینه برای پروژه سازه فضایی به ارمغان بیاورد.

طراحی سازه فضایی SPACE STRUCTURE DESIGN

طراحی سازه فضایی SPACE STRUCTURE DESIGN

طراحی سازه فضایی

طراحی سازه فضایی یکی از مهمترین بخش های فعالیت دفتر فنی مهندسی اسپیس است.

قیمت سازه فضایی PRICE OF SPACE STRUCTURES

قیمت سازه فضایی PRICE OF SPACE STRUCTURES

شرکت سازه فضایی دیاکو برای فروش سازه های فضایی بصورت ابتدا اقدام به دریافت نقشه های سازه فضاکار از مشتریان نموده و سپس استعلام قیمت سازه های فضایی را تقدیم می کند.