با ما در تماس باشید Get in touch

راه های دیگر تماس با ما Other ways to contact us

شرکت سازه فضاکار دیاکو منتظر برقراری ارتباط با شما است.

Address
No.55 ,Parss Ave , Ferdowsi Sq
Tehran, IRAN

1131933919    : Zip code

Contact
info@deiako.com

01 27 48 77 (9821+)
07 27 48 77 (9821+)

07 52 330  (98912+)

Opening Hours
Su-We: 8:00-19:00
Tu: 8:00-14:00
Fr: closed