محاسبات سازه فضایی Spatial structure calculations

محاسبات سازه فضایی توسط دفتر فنی اسپیس و با استفاده از نرم افزارهای تخصصی طراحی سازه های فضایی صورت می پذیرد.

محاسبات سازه های فضاکار از اهمیت ویژه ای برخوردارند. بدیهی است یک محاسبه سازه ای مطلوب می تواند طری بهینه برای پروژه سازه فضایی به ارمغان بیاورد.

طرحی که علاوه بر رعایت مسائل محاسباتی و فنی مهندسی، طرحی زیبا و سبک و از همه مهمتر با صرفه جویی زمانی و مالی باشد.

دفتر فنی مهندسی اسپیس با سالها تجربه در این زمینه آماده ارائه محاسبات سازه فضاکار به شما مشتریان گرامی است . . .

سازه فضاکار عراق، بصره

سفارش محاسبات سازه فضایی

چنانچه تمایل به سفارش محاسبات سازه فضایی یا تهیه، تدوین دفترچه محاسبات سازه های فضاکار دارید. لطفا با دفتر فنی اسپیس در تماس باشید

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

Meters and estimation of spatial structures

متره و برآورد سازه فضایی

متره و برآورد سازه های فضاکار بخش مهمی از فعالیت دفترفنی مهندسی اسپیس را بخود اختصاص می دهد.

متره و برآورد سازه فضایی نیاز به محاسبات دقیق دارد، بطوری که بتوان مقادیر و احجام را بصورت مطلوبی پیش بینی و محاسبه نمود.

متره و برآورد سازه های فضایی نقش بسزایی در سود ده بودن یک پروژه خرپای فضایی دارند.

Spatial structure calculation book

دفترچه محاسبات سازه فضایی

دفترچه محاسبات سازه های فضایی برای تهیه و تدوین نیاز به زمان دارد. اغلب مشاهده می کنیم مشتریانی که با مسائل مهندسی آشنایی کافی ندارند، از دفتر فنی مهندسی اسپیس تقاضای ارائه دفترچه محاسبات در کمتر از چند ساعت دارند !!

حال آنکه کمتر کسی هست که یافت شود و نداند برای انجام امور مهندسی و اساسا پروسه تهیه و آماده سازی دفترچه محاسبات سازه های فضاکار، دقت نسبت مستقیمی با زمان دارد.