ساخت و ساز Construction

دفتر فنی سازه فضایی دیاکو پیشنهادهای عالی برای شما به ارمغان خواهد آورد.

پیشنهادهایی مبتنی بر؛

نیاز سنجی پروژه سازه فضاکار شما، امکان سنجی خرپای فضایی پروژه مورد نظر و بهینه.

دفتر فنی مهندسی سازه های فضاکار دیاکو طرحی را بهینه می داند، که علاوه بر رعایت اصول مهندسی سازه های فضایی، معماری زیبا و صرفه اقتصادی را بهمراه داشته باشد.

بدیهی است منظور ما از صرفه اقتصادی سازه فضاکار، فقط جنبه مالی آن نیست بلکه زمان و کیفیت را از دیگر شاخصه های یک طرح سازه سه بعدی مطلوب می دانیم.

لطفا برای رسیدن به بهترین نتیجه هم اکنون با ما تماس بگیرید.

با تجدید احترام

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

شما شایسته بهترین ها هستید

Deiako Space Structure Technical Office will bring you great suggestions.

Suggestions based on;

Needs assessment of your space structure project, feasibility study of the desired and optimal space truss.

The technical office of space structure engineering of Diako considers an optimal design, which, in addition to observing the principles of space structure engineering, has a beautiful and economical architecture.

Obviously, we mean the economic efficiency of the space structure, not only its financial aspect, but also time and quality as other characteristics of a desirable three-dimensional structural design.

Please contact us now for best results.

With renewed respect

01 27 48 77 (+ 9821)

07 27 48 77 (+ 9821)

07 52 330 912 (98+)

You deserve the best

معماری سازه فضایی Spatial structure architecture شرکت سازه های فضایی دیکو موضوعی کاملاحرفه ای و تخصصی است. شما برای داشتن سازه ای زیبا و منحصر بفرد، معماری متفاوت و ویژه ای نیاز دارید.

سازه ای زیباست که اندیشه ای زیبا در پشت سر خود داشته باشد. خلق سازه فضایی ماندگار نیازمند ایده ای تازه و مدرن است. دیاکو می کوشد تا درکنار شما و با شما این مسیر را پیموده و اثری ماندگار و جاودان به یادگار بگذارد.

پیشنهاد می کنیم هم اکنون با ما تماس گرفته تا میزباننگاه زیبا و اندیشه والایتان برای خلق سازه ای خاص باشیم.

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

شما شایسته بهترین ها هستید

طراحی سازه فضایی Space structure design شرکت سازه های فضاکار دیاکو بصورت ویژه و خاص دنبال می شود. ما در دفتر فنی سازه فضایی دیاکو برای شما طرح هایی سبک، سریع و ارزان قیمت پیش بینی می کنیم.

دفنر فنی مهندسی شرکت سازه فضایی دیاکو بر این باور است؛

طرحی برای مشتری جذاب است که علاوه بر زیبایی خاص خود، صرفه زمانی و اقتصادی را همزمان داشته باشد.

دیاکو براین باور است؛ چنانچه طراحی سازه فضاکار تهی از توجیه جنبه های اقتصادی و زمانی باشد، عملا نه تنها اقتصادی نیست که فرآیند مهندسی ارزش سازه در آن لحاظ نشده است و عملیاتی شدن آن خلاف رسالت اجتماعی دیاکو و جنبه های زیست محیطی آن نیز است.

کوتاه سخن آنکه پیشنهاد می کنیم چنانچه علاوه بر جنبه های زیبایی، اقتصادی و زمانی، موضوع زیست طبیعی بر محور معماری بایونیک و ادای دین رسالت اجتماعی در شهرسازی مدرن را دنبال می کنید.

لطفا با ما در تماس باشید

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

شما شایسته بهترین ها هستید

خدمات ما OUR SERVICES

دیاکو در آتلیه معماری و طراحی سازه فضاکار خود، همواره در جستجوی بهینه ترین طرح است.

ما بر این باوریم؛

طراحی سازه فضایی موضوعی حرفه ای است گه اگر تمام اجزا آن هوشمندانه و خلاقانه طراحی و چینش شوند، مشتری ما گزینش مطلوب تری خواهد داشت.

از همین روی شرکت سازه فضاکار دیاکو دپارتمان ویژه طراحی سازه های فضایی را پیش بینی و بصورت کاملا تخصصی به آن می پردازد.

ما در این بخش در سه حیطه: معماری سازه فضایی، طراحی سازه فضاکار و تاسیسات ارائه خدمت می کنیم.

چنانچه به کسب اطلاعات بیشتر تمایل دارید لطفا هم اکنون با ما تماس بگیرید.

با تجدید احترام

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

شما شایسته بهترین ایده ها هستید

OUR SERVICES
Deiako is always in search of the most optimal design in its studio ofei architecture and design of space structures

: We believ

Space structure design is a professional subject that if all its components are intelligently and creatively designed and arranged, our customer will have a more desirable choice.

Therefore, Diaco Space Construction Company anticipates the special department of space structures design and deals with it in a completely specialized way

In this section, we provide services in three areas: space structure architecture, space structure design and facilities

If you would like more information, please contact us nowWith renewed respect

01 27 48 77 (+ 9821)

07 27 48 77 (+ 9821)

07 52 330 912 (98+)

You deserve the best ideas

تاسیسات سازه Structural facilities شرکت سازه فضاکار دیاکو بخش مکمل دپارتمان معماری و طراحی سازه های فضایی دیاکو است.

بی شک شرکت سازه فضاکار دیاکو نخستین مجموعه ای است که برای ارائه خدمات سازه ای، بصورت ویژه و منحصر بفردی اقدام به راه اندازی دپارتمان حرفه ای و تخصصی معماری خرپای فضایی، طراحی سازه های فضاکار و تاسیات سازه فضایی بصورت کامل و پیوسته نموده است.

مهندسان گرامی و کارفرمایان باتجربه نیک مستحضرند داشتن یک مشاوره فنی و محاسباتی دقیق در کنار کمیسیون مشترک متشکل از مهندسان معمار، مهندسین سازه و منهدس های تاسیسات چقدر به خروجی استاندارد، بهینه و مطلوب کمک می کند.

قطعا استفاده از سازه های فضایی دیاکو به شما امکان دسترسی همزمان به راه حل های معماری، سازه و تاسیسات را با سرعت، دقت و تجربه کافی همراه می کند. این مهم به معنای صرفه جویی در زمان، منابع مالی و انسانی پروژه است.

ما به فرآیند ساختن سازه فضایی باور داریم که تمامی ارکان صفر تا صد آن به شایستگی برازنده اهداف عالیه مشتریانمان باشند.

پیشنهاد میکنیم چنانچه تمایل به رسیدن به هدف با بهره وری مطلوب و مطمئن را دارید با ما در تماس باشید

با تجدید احترام

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

شما شایسته بهترین ها هستید

عالی برای شما Great for you

دفتر فنی سازه فضایی دیاکو پیشنهادهای عالی برای شما به ارمغان خواهد آورد.

پیشنهادهایی مبتنی بر؛

نیاز سنجی پروژه سازه فضاکار شما، امکان سنجی خرپای فضایی پروژه مورد نظر و بهینه.

دفتر فنی مهندسی سازه های فضاکار دیاکو طرحی را بهینه می داند، که علاوه بر رعایت اصول مهندسی سازه های فضایی، معماری زیبا و صرفه اقتصادی را بهمراه داشته باشد.

بدیهی است منظور ما از صرفه اقتصادی سازه فضاکار، فقط جنبه مالی آن نیست بلکه زمان و کیفیت را از دیگر شاخصه های یک طرح سازه سه بعدی مطلوب می دانیم.

لطفا برای رسیدن به بهترین نتیجه هم اکنون با ما تماس بگیرید.

با تجدید احترام

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

شما شایسته بهترین ها هستید

سازه فضایی مرو

آیا در جستجوی معماری خاص و منحصر بفرد برای پروژه خود هستید؟

آیا به دنبال قیمت و زمان مناسب برای سازه فضاکار خود هستید؟

آیا مترصد یافتن شرکت سازه فضاکار برای تولید سازه هستید؟

آیا می خواهید طراحی سازه فضایی انجام بدهید؟

آیا زمان کمی برای تصمیم گیری ندارید؟

لطفا با ما هم در تماس باشید

باتجدید احترام

۰۱ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

۰۷ ۲۷ ۴۸ ۷۷ (۹۸۲۱+)

 ۰۷ ۵۲ ۳۳۰ ۹۱۲ (۹۸+)

شما شایسته بهترین ها هستید