شرکت طراحی سازه فضایی دیاکو

طراحی سازه فضایی

طراحی سازه فضایی در شرکت سازه فضایی دیاکو مهمترین مرحله فرایند ساخت یک پروژه اسپیس فریم را تشکیل می دهد.

طراحی سازه فضایی توسط دفتر فنی مهندسی شرکت دیاکو صورت می پذیرد و شامل مراحل گوناگونی است.

طراحی سازه فضایی مغز سیستم

طراحی سازه فضایی در حقیقت مغز سیستم در یک پروژه سقف خرپای فضایی محسوب می شود و به عبارت دیگر در تمامی فرایند های عملیاتی شدن پروژه سقف سه بعدی، دفتر فنی شرکت دیاکو نقش محوری و حیاتی را ایفا می کند.

طراحی سازه فضایی عملا نبض پروژه است، چرا که می تواند سبب بهینه شدن پروژه احداث و نصب سقف شبکه مدولار اسپیس شود.

این مهم با مدیریت هزینه های زمانی، مالی و انرژی فکری و ذهنی پروژه خرپای فضایی نسبت صد در صد مستقیمی دارد.

طراحی سازه فضایی در شرکت سازه فضایی دیاکو (اسپیس) شامل چندین بخش و مرحله مختلف است که هر یک به ترتیب و بر اساس نیاز سنجی استعلام سازه فضایی کارفرمایان یا مهندسین مشاور و ناظر به فعالیت می پردازند.

طراحی سازه فضایی و انواع آن

طراحی سازه فضایی در مجموعه دفتر فنی سازه فضایی دیاکو شامل پروسه ذیل است:

طراحی سازه فضایی نخست بر اساس مشاوره های مقدماتی و بصورت اولیه صورت می پذیرد.

سپس با هماهنگی کارفرما اقدام به تهیه فرم و مدل سه بعدی ساختار فضایی می شود. در این مرحله از طراحی سوله فضایی، دفتر فنی شرکت سازه های فضایی دیاکو (اسپیس) تلاش می کند تا مدلینگ مطلوبی از سازه مورد نظر کارفرما آماده نماید.

طراحی سازه فضایی مذکور عملا در این مرحله و بعد از تاییدیه نخست کارفرما وارد فاز بارگذاری و تجزیه و تحلیل رفتار سازه فضایی می شود. بدیهی است این بخش از فعالیت دفتر فنی مهندسی شرکت سازه فضایی دیاکو (اسپیس) مهمترین پروسه طراحی سازه های فضاکارمحسوب می شود.

طراحی سازه فضایی عملا در این قسمت از کار، رفتار سازه فضایی بر اساس اعمال بارگذاری های مرده و زنده و سایر مباحث مطروحه مورد آنالیز دقیق و بررسی قرار می دهد و نرم افزار های سازه فضایی اختصاصی شرکت سازه های فضاکار دیاکو کمک شایانی از نظر دقت و سرعت برای پیشبرد پروژه می کنند.

طراحی سازه فضایی در نهایت منجر به تهیه و تدوین دفترچه محاسبات سازه فضایی می شود، فرایندی که در آن علاوه بر موارد مطروحه پیشین، معماری و فرم سازه فضایی، کنترل اجزاء سیستم سازه های فضایی، تهیه نقشه های شاپ سازه فضایی و تهیه و تدوین نقشه های مونتاژ و نصب شبکه سقف سازه فضایی همگی مباحثی هستند که به آن پرداحته می شود.

پیشنهاد می کنیم چنانچه نیاز به طراحی و آنالیز و بررسی پروژه سازه فضایی دارید، لطفا هم اکنون با دفتر فنی مهندسی شرکت سازه فضایی دیاکو (اسپیس) تماس بگیرد.

ما با افتخار در خدمت پاسخگوی شما هستیم.

با تجدید احترام

7 & 77482701 (21)98+

98-9123305207+